Özel Güvenlik Nedir? Görevleri Nelerdir?

Tunga Koruma ve Güvenlik Hizmetleri

Özel Güvenlik Nedir? Görevleri Nelerdir?

Özel Güvenlik Nedir?

Özel Güvenliğin Tanımı Nedir? ;  Gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, zilyetlik hakkı, işletme yönetimi hakları ve mülkiyet hakkı ile diğer hav ve hürriyetlerin saldırıya uğramaması amacıyla kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyette verilen güvenlik ve koruma hizmetlerine Özel Güvenlik denir.

Özel Güvenlik Yetkileri Nelerdir?

İnsanoğlunun var olmasından günümüze kadar geçen süre içerisinde güvenlik ihtiyacı hep var olmuştur. Dolayısıyla güvenlik unsuru; insanlık tarihi kadar eski bir tarihi geçmişe sahiptir. Gün geçtikte güvenlik unsuru farklı özellikleri de bünyesine katarak gelişmektedir. Günümüzde güvenlik ihtiyacının karşılanması noktasında hizmet veren kolluk kuvvetlerinin yanında özel güvenlik firmaları da hizmet sunmaktadır.

Bu noktada Özel Güvenlik; toplumsal düzenin sağlanması hususunda yasaların kendilerine tanımış olduğu yetki ve yükümlülükler çerçevesinde hizmet sunan bir sektör olarak tanımlanabilmektedir. Özel güvenlik hizmetlerinin kapsamı yine yasalarla ve yönetmeliklerle belirlenmektedir. Bu bağlamda özel güvenlik hizmeti vermek amacıyla kurulmuş olan kurumların bu kapsam ve yetkilere çerçevesinde hizmetlerini yerine getirmeleri mümkün olmaktadır.

5188 Özel Güvenlik Hizmetlerinin Hukuki Boyutu Nedir?

Özel Güvenlik hizmetleri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde hizmet sunmaktadır. Bunun yanı sıra özel güvenlik birimlerinin görev yetkilerini sınırlayan ve şekillendiren farklı kanun ve yönetmelikler de bulunmaktadır. Bu noktada özel güvenlik hizmetleri alanlarında hizmet verecek olan özel güvenlik kurumlarının bu yasalara uygun olarak hizmet sunmaları şart olmaktadır. Ayrıca özel güvenlik sektöründe güvenlik görevlisi olarak çalışan görevlilerin hak ve sorumlulukları da yasal düzenlemelerle sabittir. Bu bağlamda özel güvenlik görevlilerinin hakları yasal güvence altındadır. Özel güvenlik kurumları kamu düzeninin oluşmasında kolluk kuvvetleri kadar olmasa da belirli bir oranda etkili olan güvenlik kurumları olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.