Özel güvenlik şirketleri ne yapar?

Tunga Koruma ve Güvenlik Hizmetleri

Özel güvenlik şirketleri ne yapar?

Güvenlik Analizi

Öncelikle koruma yapılacak kişi yada kurum için güvenlik risk analizi oluşturulur. Bu analiz üstünden yola çıkılarak gerekli eskiklikler tespit edilerek gerekli önlemler alınır, eksikler giderilir, ihtiyaçlar karşılanır. Güvenlik analizi yapılırken en başta can güvenliği dikkate alınır. Can güvenliğine etki edebilecek unsurlar tespit edilir. Güvenlik analizinde yer alan;

– Firmada faaliyet gösterilen işin can güvenliğini tehdit eden durumları,

– Yangın, doğal afet gibi durumlarda hareket tarzları ve eğitimlerin olup olmadığı, acil çıkış kapılarının ve toplanma alanının oluşturulduğu,

– İlkyardım için gerekli ihtiyaçların olup olmadığı,

– Çevre güvenliğinin durumu

– Kamera ve yangın alarm sistemleri çalışma durumları,

– Çalışanların listesi, sağlık kontrolleri, eğitim durumları, çalışma çizelgeleri,

– Firmanın tüm giriş ve çıkış unsurları, kapalı ve açık alan planı, çalışma faaliyet planı, yetkili kişiler gibi listeler,

firmanın güvenlik ihtiyacı ne olduğunu bildirmesi için gereklidir. Güvenlik talep eden kişi yada kurum için gerekli insan ve/veya elektronik sistem karşılanır.

Personel Tedarik Zinciri

Güvenlik firmalarının en temel unsuru insandır. Doğru personel ile çalışmak firmanın sektörde etkisini çok büyük oranda etkiler. Güvenlik personeli seçimi güvenliğin sağlanacağı kişi yada kurumun isteklerine cevap verecek şekilde uygun ve düzenli olması gerekir.

Güvenlik Görevlisi alımı yapılırken uygun kriterler belirlenir, ilan edilerek personelin kayıtları yapılır. Görev yapacak personelin kanuni şartları taşıdığı kontrol edilir. Sertifikası olup olmadığı, varsa süresinin ne kadar olduğu kontrol edilir.

Gerekli kanuni işlemler yapıldıktan sonra görevli personel üniforması ile koruma yapılacak kişi yada kuruma temin edilir.

Güvenlik görevlisinin üniforma seçiminde uygun renkler kullnılması sektördeki ciddiyetini etkiler. Siyah renk üniforma güvenlik sektöründe en çok tercih edilen renktir. Siyah üniforma üzerinde şirket logosunun uygun kalitede gözükmesi önemlidir. Çok renkli logolar da yine üniformada göze hitap etmez. Üniformanın kumaş kalitesi de önemlidir.

Güvenlik Çalışma Düzeni

Güvenlik görevlisi temin edildikten sonra çalışma düzeni oluşturulur. Personelin çalışma çizelgesinde kaç saat aralıklarla çalışacağı belirlenir. Personelin gerekli iletişimi sağlaması için telsiz ve telefon tedarik edilir. Çalışma ortamı için gerekli ofis ve ofis malzemeleri, koruma yapılan yeri takip edilmesi için gerekli ekipmanlar sağlanır. Güvenlik kayıtlarının nasıl tutulacağı belirlenir.

Çalışanlara Güvenlik Eğitimi

Güvenlik eğitimi kanunda belirtilen sertifika eğitimi dışında, sektörde önemli yer etmiş firmalarda ekstra eğitimde verilmektedir. Bu kapsamda eğitimler için şunları örnek verebiliriz;

– Yakın koruma eğitimi 

– Yakın Savunma Teknikleri eğitimi 

– Güvenlik sektörü güncel faaliyet eğitimi

– Koruma ve kollama eğitimi,

– Yangın durumlarında hareket şekilleri eğitimi

– İlkyardım eğitimi

– Doğal Afet durumlarında hareket şekilleri eğitimi

– İş güvenliği ve iş sağlığı eğitimi

– Elektronik güvenlik sistemleri ve güvenlik yazılımı eğitimi

– Silah bilgisi, Silahlı koruma ve silah kanunları bilgisi eğitimi